Alle rechten op de software applicatie en algemene informatie van www.teamcoshipyard.nl berusten bij TeamCo Shipyard BV.

De informatie van www.teamcoshipyard.nl is bedoeld als informatiebron en ondersteuning voor alle geïnteresseerden in onze casco afbouw oplossingen. Er is maximale aandacht besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie.
De informatie van www.teamcoshipyard.nl mag niet openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of verkocht in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de producent van de website, TeamCo Shipyard B.V.

TeamCo Shipyard B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van schade ontstaan aan apparatuur of software (bijvoorbeeld als gevolg van virussen) of als gevolg van een storing niet toegankelijk of beschikbaar zijn van www.teamcoshipyard.nl. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie op de site actueel, correct en zorgvuldig is.
Desondanks accepteert TeamCo Shipyard B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, de interpretatie ervan en de toepassing van de op www.teamcoshipyard.nl geboden informatie en programmatuur.